نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپلین تأثیر تمرین هوازی و کورکومین بر سطوح آپلین، مقاومت به انسولین و گلوکز در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-12]
 • آلزایمر مقایسه اثرعصاره زعفران و کروسین بر هورمون های جنسی موش‌های صحرایی نر مبتلا به آلزایمر [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 39-47]
 • آنتی اکسیدان اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف عصاره بهار نارنج بر سطوح استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان بافت عضله نعلی موش های صحرایی سالمند [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 29-38]
 • آنتی اکسیدان مروری بر اثرات درمانی بابونه در طب سنتی و مدرن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • آنزیم آنتی اکسیدانی تاثیر مکمل گیری ریشه خشک شده زرشک بر درد عضلانی و سطوح سرمی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی بدنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز اکسنتریک در زنان غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]

ا

 • استرس اکسیداتیو اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف عصاره بهار نارنج بر سطوح استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان بافت عضله نعلی موش های صحرایی سالمند [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 29-38]
 • اضافه وزن تاثیر یک دوره تمرین هوازی موزون به همراه تمرینات پایداری تنه بر شاخص های گلایسمیک و آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 46-58]
 • اضطراب تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل سیر بر اضطراب و افسردگی موش های صحرایی در معرض امواج الکترومغناطیس WIFI [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • افسردگی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل سیر بر اضطراب و افسردگی موش های صحرایی در معرض امواج الکترومغناطیس WIFI [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • امواج الکترومغناطیس تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل سیر بر اضطراب و افسردگی موش های صحرایی در معرض امواج الکترومغناطیس WIFI [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • اینترلوکین-15 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل ویتامین D بر اینترلوکین- 6 و اینترلوکین- 15 زنان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 69-80]
 • اینترلوکین-6 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل ویتامین D بر اینترلوکین- 6 و اینترلوکین- 15 زنان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 69-80]

ب

 • بابونه مروری بر اثرات درمانی بابونه در طب سنتی و مدرن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • بابونه اثر هشت هفته تمرین شنا و عصاره بابونه بر سطوح سرمی هورمون های جنسی موش های صحرایی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 37-45]
 • بارداری اثر تمرین شنا و ترانس سینامیک اسید بر میزان اضطراب، حافظه کاری و دانسیته دارک نورونی هیپوکامپ نوزادان موش صحرایی در مدل تشنج پریناتال [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • بهار نارنج اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف عصاره بهار نارنج بر سطوح استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان بافت عضله نعلی موش های صحرایی سالمند [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 29-38]

پ

 • پسته وحشی (بنه) اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره پسته وحشی (بنه) بر بیان ژن گرلین بافت روده موش های صحرایی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 26-36]

ت

 • ترانس سینامیک اسید اثر تمرین شنا و ترانس سینامیک اسید بر میزان اضطراب، حافظه کاری و دانسیته دارک نورونی هیپوکامپ نوزادان موش صحرایی در مدل تشنج پریناتال [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • ترکیب بدنی اثر تمرین پیلاتس همراه با مصرف زعفران بر ترکیب بدنی زنان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 58-66]
 • تشنج اثر تمرین شنا و ترانس سینامیک اسید بر میزان اضطراب، حافظه کاری و دانسیته دارک نورونی هیپوکامپ نوزادان موش صحرایی در مدل تشنج پریناتال [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • تمرین اثر تمرین شنا در دماهای مختلف همراه با مصرف دارچین بر حافظه احترازی، حافظه فضایی و توان هوازی موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوزتوسین [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 67-78]
 • تمرین پایداری تنه تاثیر یک دوره تمرین هوازی موزون به همراه تمرینات پایداری تنه بر شاخص های گلایسمیک و آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 46-58]
 • تمرین پیلاتس اثر تمرین پیلاتس همراه با مصرف زعفران بر ترکیب بدنی زنان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 58-66]
 • تمرین تداومی اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی بر برخی نشانگر‌های کبد چرب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • تمرین تناوبی اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی بر برخی نشانگر‌های کبد چرب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • تمرین تناوبی با شدت بالا مروری بر اثرات تمرین تناوبی با شدت بالا بر هورمون‌های مرتبط با چاقی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • تمرین تناوبی شدید اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف عصاره بهار نارنج بر سطوح استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان بافت عضله نعلی موش های صحرایی سالمند [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 29-38]
 • تمرین شنا اثر تمرین شنا همراه با عصاره گشنیز بر شاخص های قندی موش های صحرایی مبتلا به دیابت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-28]
 • تمرین شنا اثر هشت هفته تمرین شنا و عصاره بابونه بر سطوح سرمی هورمون های جنسی موش های صحرایی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 37-45]
 • تمرین مقاومتی تاثیر مصرف عسل آویشن بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سطوح سرولوپلاسمین، نشانگرهای آسیب عضلانی، لاکتات و مقاومت انسولین [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 59-68]
 • تمرین مقاومتی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل ویتامین D بر اینترلوکین- 6 و اینترلوکین- 15 زنان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 69-80]
 • تمرین هوازی اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل نانو اوژنول بر بیان ژنی UPC3 بافت پانکراس و سطوح سرمی MDA در موش های صحرایی مبتلا به دیابت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 79-89]
 • تمرین هوازی اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره پسته وحشی (بنه) بر بیان ژن گرلین بافت روده موش های صحرایی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 26-36]
 • تمرین هوازی تاثیر یک دوره تمرین هوازی موزون به همراه تمرینات پایداری تنه بر شاخص های گلایسمیک و آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 46-58]
 • تمرین هوازی تأثیر تمرین هوازی و کورکومین بر سطوح آپلین، مقاومت به انسولین و گلوکز در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-12]
 • تمرین هوازی اثر هشت هفته تمرین تناوبی همراه با نانوذره هسته انگور بر بیان ژنی Baxو Bcl2 بافت قلب موش صحرائی مدل سکته قلبی [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • تمرین هوازی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل سیر بر اضطراب و افسردگی موش های صحرایی در معرض امواج الکترومغناطیس WIFI [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • توان هوازی اثر تمرین شنا در دماهای مختلف همراه با مصرف دارچین بر حافظه احترازی، حافظه فضایی و توان هوازی موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوزتوسین [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 67-78]

چ

 • چاقی مروری بر اثرات تمرین تناوبی با شدت بالا بر هورمون‌های مرتبط با چاقی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]

ح

 • حافظه اثر تمرین شنا در دماهای مختلف همراه با مصرف دارچین بر حافظه احترازی، حافظه فضایی و توان هوازی موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوزتوسین [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 67-78]

د

 • دیابت اثر تمرین شنا همراه با عصاره گشنیز بر شاخص های قندی موش های صحرایی مبتلا به دیابت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-28]
 • دیابت اثر تمرین شنا در دماهای مختلف همراه با مصرف دارچین بر حافظه احترازی، حافظه فضایی و توان هوازی موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوزتوسین [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 67-78]
 • دیابت اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل نانو اوژنول بر بیان ژنی UPC3 بافت پانکراس و سطوح سرمی MDA در موش های صحرایی مبتلا به دیابت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 79-89]
 • دیابت تأثیر تمرین هوازی و کورکومین بر سطوح آپلین، مقاومت به انسولین و گلوکز در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-12]
 • دیابت نوع 2 اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی بر برخی نشانگر‌های کبد چرب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • دارچین اثر مکمل دهی دارچین بر نیمرخ چربی در پاسخ به فعالیت ورزشی هوازی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 48-57]
 • دارچین اثر تمرین شنا در دماهای مختلف همراه با مصرف دارچین بر حافظه احترازی، حافظه فضایی و توان هوازی موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوزتوسین [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 67-78]
 • درد عضلانی تاثیر مکمل گیری ریشه خشک شده زرشک بر درد عضلانی و سطوح سرمی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی بدنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز اکسنتریک در زنان غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]

ر

 • روده اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره پسته وحشی (بنه) بر بیان ژن گرلین بافت روده موش های صحرایی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 26-36]

ز

 • زخم و جراحت مروری بر اثرات درمانی بابونه در طب سنتی و مدرن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • زرشک تاثیر مکمل گیری ریشه خشک شده زرشک بر درد عضلانی و سطوح سرمی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی بدنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز اکسنتریک در زنان غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]
 • زعفران اثر تمرین پیلاتس همراه با مصرف زعفران بر ترکیب بدنی زنان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 58-66]
 • زعفران مقایسه اثرعصاره زعفران و کروسین بر هورمون های جنسی موش‌های صحرایی نر مبتلا به آلزایمر [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 39-47]

س

 • سالمندی اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف عصاره بهار نارنج بر سطوح استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان بافت عضله نعلی موش های صحرایی سالمند [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 29-38]
 • سیر تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل سیر بر اضطراب و افسردگی موش های صحرایی در معرض امواج الکترومغناطیس WIFI [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • سرولوپلاسمین تاثیر مصرف عسل آویشن بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سطوح سرولوپلاسمین، نشانگرهای آسیب عضلانی، لاکتات و مقاومت انسولین [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 59-68]
 • سکته قلبی اثر هشت هفته تمرین تناوبی همراه با نانوذره هسته انگور بر بیان ژنی Baxو Bcl2 بافت قلب موش صحرائی مدل سکته قلبی [دوره 1، شماره 3، 1399]

ش

 • شاخص آسیب عضلانی تاثیر مصرف عسل آویشن بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سطوح سرولوپلاسمین، نشانگرهای آسیب عضلانی، لاکتات و مقاومت انسولین [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 59-68]
 • شاخص قندی اثر تمرین شنا همراه با عصاره گشنیز بر شاخص های قندی موش های صحرایی مبتلا به دیابت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-28]
 • شاخص های گلایسمیک تاثیر یک دوره تمرین هوازی موزون به همراه تمرینات پایداری تنه بر شاخص های گلایسمیک و آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 46-58]
 • شنا اثر تمرین شنا و ترانس سینامیک اسید بر میزان اضطراب، حافظه کاری و دانسیته دارک نورونی هیپوکامپ نوزادان موش صحرایی در مدل تشنج پریناتال [دوره 1، شماره 3، 1399]

ع

 • عسل تاثیر مصرف عسل آویشن بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سطوح سرولوپلاسمین، نشانگرهای آسیب عضلانی، لاکتات و مقاومت انسولین [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 59-68]
 • عضله اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف عصاره بهار نارنج بر سطوح استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان بافت عضله نعلی موش های صحرایی سالمند [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 29-38]

ف

 • فعالیت وامانده ساز اکسنتریک تاثیر مکمل گیری ریشه خشک شده زرشک بر درد عضلانی و سطوح سرمی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی بدنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز اکسنتریک در زنان غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]

ق

 • قاعدگی مروری بر اثرات درمانی بابونه در طب سنتی و مدرن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]

ک

 • کبد چرب اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی بر برخی نشانگر‌های کبد چرب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • کروسین مقایسه اثرعصاره زعفران و کروسین بر هورمون های جنسی موش‌های صحرایی نر مبتلا به آلزایمر [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 39-47]
 • کورکومین تأثیر تمرین هوازی و کورکومین بر سطوح آپلین، مقاومت به انسولین و گلوکز در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-12]

گ

 • گرلین اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره پسته وحشی (بنه) بر بیان ژن گرلین بافت روده موش های صحرایی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 26-36]
 • گشنیز اثر تمرین شنا همراه با عصاره گشنیز بر شاخص های قندی موش های صحرایی مبتلا به دیابت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-28]

م

 • مالون دی آلدئید اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل نانو اوژنول بر بیان ژنی UPC3 بافت پانکراس و سطوح سرمی MDA در موش های صحرایی مبتلا به دیابت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 79-89]

ن

 • نانو اوژنول اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل نانو اوژنول بر بیان ژنی UPC3 بافت پانکراس و سطوح سرمی MDA در موش های صحرایی مبتلا به دیابت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 79-89]
 • نیمرخ چربی اثر مکمل دهی دارچین بر نیمرخ چربی در پاسخ به فعالیت ورزشی هوازی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 48-57]

و

 • ویتامین D تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل ویتامین D بر اینترلوکین- 6 و اینترلوکین- 15 زنان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 69-80]
 • ورزش اثر مکمل دهی دارچین بر نیمرخ چربی در پاسخ به فعالیت ورزشی هوازی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 48-57]

ه

 • هیپوکامپ اثر تمرین شنا و ترانس سینامیک اسید بر میزان اضطراب، حافظه کاری و دانسیته دارک نورونی هیپوکامپ نوزادان موش صحرایی در مدل تشنج پریناتال [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • هسته انگور اثر هشت هفته تمرین تناوبی همراه با نانوذره هسته انگور بر بیان ژنی Baxو Bcl2 بافت قلب موش صحرائی مدل سکته قلبی [دوره 1، شماره 3، 1399]
 • هورمون مروری بر اثرات تمرین تناوبی با شدت بالا بر هورمون‌های مرتبط با چاقی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • هورمون های جنسی مقایسه اثرعصاره زعفران و کروسین بر هورمون های جنسی موش‌های صحرایی نر مبتلا به آلزایمر [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 39-47]
 • هورمون‌های جنسی اثر هشت هفته تمرین شنا و عصاره بابونه بر سطوح سرمی هورمون های جنسی موش های صحرایی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 37-45]