درباره نشریه

نشریه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی با صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، مقالات را به زبان فارسی با چکیده انگلیسی مبسوط به چاپ می‌رساند. این مجله در تاریخ 16/06/1399 طی مجوز شماره 23934/ص/1399 از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار یافته است.