کلیدواژه‌ها = دارچین
تعداد مقالات: 2
1. اثر مکمل دهی دارچین بر نیمرخ چربی در پاسخ به فعالیت ورزشی هوازی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 48-57

10.30495/varzesh.2020.677914

مریم اسفندیارپور؛ علی حسین زاده گنابادی؛ فاطمه فرخایی؛ عبدالصالح زر